Firma budowlana
Gliwice Zabrze Knurów Śląsk
usługi budowlane - kontakt

Co to znaczy, że dom jest budowany „pod klucz”?

Budowa domu to przedsięwzięcie skomplikowane i zajmujące zwykle mnóstwo czasu. Dużego zaangażowania wymaga nie tylko wybór odpowiedniego projektu, ale również decyzje o użyciu konkretnych materiałów czy poszczególnych rozwiązań.

Poza tym inwestor musi również podpisać umowy z wybranymi wykonawcami, osobiście kontrolować przebieg wykonywanych prac lub zatrudnić inspektowa nadzoru inwestorskiego, który w jego imieniu będzie nadzorował realizację wszystkich najważniejszych etapów. Kłopoty i zmartwienia inwestora nie kończą się jednak wraz z osiągnięciem etapu stanu surowego zamkniętego. Wszystkie prace wykończeniowe wymagają równie dużego nakładu sił z jego strony, a intensywność koniecznych do załatwienia spraw bywa jeszcze większa. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego typu problemów jest zawarcie umowy o budowę domu „pod klucz”. Przekonajmy się, co dokładnie oznacza ten termin i co się z nim wiąże.

Z czym wiąże się dla inwestora budowa domu?

Budowa domu jednorodzinnego może być prowadzona na różne sposoby. Opcją, która wymaga najwięcej zaangażowania ze strony inwestora, jest podpisywanie umów na wykonywanie poszczególnych etapów robót z różnymi wykonawcami. W takiej sytuacji inna ekipa może zajmować się wykonywaniem prac ziemnych i przygotowaniem terenu, inna wylewaniem fundamentu i wznoszeniem ścian. Inwestor musi też zwykle znaleźć odpowiednią firmę dekarską, ustalić, kto zamontuje okna i przystąpi do tynkowania. Podobnie wiele firm może realizować prace wewnątrz budynku – układać instalację elektryczną, podłączać wodę i gaz czy wreszcie wykańczać ściany, podłogi i instalować niezbędne wyposażenie.

Choć pozornie może to się nie wydawać aż tak złożone, to trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji na inwestorze spoczywa koordynacja działania wszystkich ekip, zapewnianie na czas potrzebnych materiałów, kontrolowanie postępów prac i podejmowanie na bieżąco wielu decyzji związanych z realizacją poszczególnych zadań. Warto też mieć na uwadze, że budujący dom może też być zmuszony do wcielenia się w rolę arbitra między poszczególnymi wykonawcami, którzy nie mogą dojść do porozumienia np. co do tempa lub terminów wykonania poszczególnych prac.

Wynajęcie kierownika budowy, choć niezbędne, nie zmienia zakresu zadań spoczywających na inwestorze. Głównym zadaniem kierownika budowy jest bowiem dbanie o prawidłową realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną i założeniami projektu, nie jest on jednak w stanie zastąpić inwestora w wykonywaniu jego zadań. Pomocny może okazać się inspektor nadzoru inwestorskiego, jednak będzie on koncentrował się na prawidłowej realizacji prac, ale nie może samodzielnie podejmować niezbędnych w czasie budowy decyzji, nie jest również zaopatrzeniowcem.

Prawdziwą receptą na rozwiązanie problemów z nadzorem nad prowadzeniem inwestycji jest wybór jednego generalnego wykonawcy, który pełniąc funkcję inwestora zastępczego, podejmie się budowy domu „pod klucz”.

Co można zyskać, budując dom „pod klucz”?

Dom „pod klucz” nie jest terminem, który można by znaleźć w przepisach związanych z prawem budowlanym czy cywilnym. Jest to tradycyjnie stosowane określenie oznaczające budowę domu doprowadzoną do określonego przez inwestora i wykonawcę etapu, zwykle związanego z realizacją znacznej części lub nawet wszystkich prac wykończeniowych.

Zawierając umowę o budowę domu „pod klucz” inwestor precyzyjnie określa swoje oczekiwania co do tego, jak ma wyglądać odbierany budynek. Do najczęściej wybieranych możliwości należy wykonanie wszystkich prac instalacyjnych związanych z siecią elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową. Zwykle w ramach umowy wykonawca wykańcza w wybrany sposób ściany, sufity, posadzki oraz schody i poddasze użytkowe. Często inwestorzy zlecają też układanie okładzin ceramicznych w łazienkach, toaletach i kuchni wraz z białym montażem. Zakres prac może być jednak ustalony w zależności od woli klienta. Dobrym rozwiązaniem jest w takim przypadku poza posługiwaniem się projektem budowlanym również zamówienie dokładnego planu wykończenia i aranżacji wnętrza.

Wykonawca zaangażowany do realizacji takiego projektu jest odpowiedzialny nie tylko za prawidłowe wykonanie wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, ale również za zorganizowanie dostaw materiałów. Inwestor w takim przypadku ogranicza się do weryfikacji czy wszystkie warunki umowy zostały dotrzymane, a budynek został wzniesiony zgodnie z poczynionymi ustaleniami.


W przypadku korzystania z możliwości budowy „domu pod klucz” najważniejsze będzie znalezienie solidnego wykonawcy, który wywiąże się z zadania. Bardzo istotne będzie również prawidłowe skonstruowanie zawieranej umowy. Liczyć będzie się ponadto szczegółowe sprawdzenie odbieranego obiektu. Bez wątpienia taka metoda oznacza jednak zminimalizowanie niezbędnego na doglądanie budowy czasu, a w przypadku znalezienia firmy godnej zaufania, również ewentualnych kłopotów i zmartwień.

Wróć

Firma budowlana ■ budowa domów “pod klucz” ■ remonty mieszkań od “A” do “Z” ■ instalacje wod/kan. CO ■ ścianki działowe ■ sufity podwieszane ■ malowanie ■ Śląsk Gliwice Zabrze Knurów