Firma budowlana
Gliwice Zabrze Knurów Śląsk
usługi budowlane - kontakt

Czy warto wznosić dom na obszarach szkód górniczych?

Działki zlokalizowane w obrębie oddziaływania eksploatacji górniczej są zwykle tańsze, lecz nie zawsze bezpieczne dla stawianego na nich budynku. Realizowane na ich terenie projekty wymagają indywidualnego podejścia architektonicznego oraz wdrożenia kosztownych rozwiązań konstrukcyjnych. Czy taka decyzja jest opłacalna?

Kategorie działek budowlanych na terenach szkód górniczych

Jeśli planujemy budowę domu na gruncie położonym w obszarze tzw. szkód górniczych, przede wszystkim dowiedzmy się, do której z pięciu kategorii gruntów zalicza się konkretny teren. Kategoria I oznacza najłagodniejszy wpływ działalności górniczej na grunt, a kategorie IV i V charakteryzują się bardzo wysokim stopniem oddziaływania szkód górniczych w obrębie danej działki (nie zaleca się stawiania domów mieszkalnych na działkach przynależących do tych kategorii). 

Wpływ szkód górniczych na budynki

Skutki eksploatacji górniczej mogą przybierać różnorodne formy. Najczęściej mamy do czynienia z nieckami obniżeniowymi (forma ciągła zniekształcenia terenu) oraz z lokalnymi obniżeniami terenu, np. szczelinami, uskokami czy zapadliskami (formy nieciągłe zniekształcenia terenu). O ile budynek można zabezpieczyć przed negatywnym wpływem niecek obniżeniowych, o tyle bardzo trudnym i kosztownym jest stworzenie takiej konstrukcji obiektu, która ochroni go przed działaniem nieciągłych zniekształceń w gruncie. 
Na szczęście rodzaj powstających na danym obszarze zniekształceń znany jest jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Kopalnie mają w obowiązku określenie w swoich raportach wszelkich form wpływu działalności górniczej na dany teren, a zatem szczegółowe informacje na ten temat są ogólnodostępne. 
Deformacje powierzchni gruntu mogą negatywnie wpływać na konstrukcję budynku prowadząc m.in. do uszkodzeń ścian nośnych, pękania sufitów i tynków, a także do zapadania się posadzek. 
Innym negatywnym skutkiem wznoszenia obiektów na obszarach eksploatacji górniczej jest odchylanie się całości konstrukcji od pierwotnej osi pionowej. Jeśli przechył będzie większy niż 1,5 cm/m, zamieszkiwanie domu staje się bardzo uciążliwe i niezdrowe. 
Dobre wieści są jednak takie, iż dzisiejsza technologia pozwala na bardzo szczegółowe pomiary geotechniczne gruntu i precyzyjne określenie dopuszczalnych obciążeń, dzięki czemu nie tylko można zbudować solidny obiekt na terenach szkód górniczych, lecz także doskonale zabezpieczyć go przed drganiami czy deformacjami gruntu.

Budowa domu na obszarach szkód górniczych - zalecenia

Oto kilka zaleceń związanych z projektowaniem i budową domu jednorodzinnego na terenie górniczych szkód eksploatacyjnych:
• należy realizować proste projekty architektoniczne: symetryczne, bez urozmaiceń, najlepiej na planie prostokąta,
• zaleca się stawianie tylko niewielkich domów o mało skomplikowanej bryle (zwartej i sztywnej),
• zaleca się stosowanie do budowy materiałów najwyższej jakości (w szczególności dobrego betonu i wysokiej klasy stali),
• do budowy fundamentów, elementów nośnych i stropów zaleca się stosowanie wylewek żelbetonowych,
• zaleca się ograniczenie liczby i rozmiarów otworów w ścianach,
• budynek należy w całości podpiwniczyć.
Wzniesienie solidnego domu na terenie szkód górniczych nie jest niemożliwe. Ryzyko wpływu zniekształceń gruntu i innych efektów eksploatacji górniczej można z powodzeniem zminimalizować. Wiąże się to jednakże ze sporą inwestycją. Finalnie może się okazać, że środki, które zaoszczędziliśmy na kupnie działki, musimy przeznaczyć na wzmocnienie konstrukcji domu lub jego późniejsze renowacje.

Wróć

Firma budowlana ■ budowa domów “pod klucz” ■ remonty mieszkań od “A” do “Z” ■ instalacje wod/kan. CO ■ ścianki działowe ■ sufity podwieszane ■ malowanie ■ Śląsk Gliwice Zabrze Knurów