Firma budowlana
Gliwice Zabrze Knurów Śląsk
usługi budowlane - kontakt

Jakie zgody należy uzyskać, by rozpocząć budowę domu?

W celu rozpoczęcia budowy domu nie wystarczą jedynie zakup działki budowlanej oraz projektu domu. Aby móc zgodnie z prawem rozpocząć prace budowlane, niezbędne jest dopełnienie wielu formalności. Nie w każdym przypadku jesteśmy zmuszeni do uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjaśniamy, jak przygotować się do budowy domu.

Kiedy nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę?

Kupując działkę budowlaną oraz projekt domu, mamy zwykle rozeznanie na temat tego, jaką zabudowę na danym terenie uwzględnia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Trzeba się z nim zapoznać przed zakupem działki. Jeżeli obszar nie jest objęty MPZP, to niezbędne jest uzyskanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy terenu. To pierwsze kroki, jakie musi poczynić inwestor. Przez wiele lat przepisy wymuszały ubieganie się o pozwolenie na budowę domu. Procedura ta była dość długa i często utrudniała życie inwestorom. Obecnie przepisy dopuszczają możliwość dokonania jedynie zgłoszenia budowlanego. Jeżeli złożony wniosek nie spotka się ze sprzeciwem, otrzymujemy tzw. milczącą zgodę na budowę. W sytuacji, gdy chcemy starać się o kredyt i jednoczenie skorzystać z ułatwień podczas załatwiania niezbędnych formalności, najlepiej poprosić o pisemną zgodę na rozpoczęcie budowy zgodnie ze zgłoszeniem budowlanym. Zgłoszenie budowlane obejmuje m.in. wolnostojące domy jednorodzinne, gdy obszar ich oddziaływania nie wykracza poza teren działki budowlanej. Co więcej, teren, na którym chcemy rozpocząć budowę, nie może być terenem objętym ochroną zabytków i ochroną środowiskową. Pozwolenie na budowę jest nadal potrzebne w przypadku m.in. zabudowy szeregowej i budynków typu bliźniak oraz budynków wielorodzinnych. Zarówno w przypadku zgłoszenia budowlanego, jak i zgody na budowę, musimy do wniosku dołączyć niezbędny komplet dokumentów.

Są to m.in.:

  • projekt budowlany (4 egzemplarze),
  • wpis oraz wyrys z MPZP (opcjonalnie decyzja o warunkach zabudowy)
  • oświadczenie inwestora, że ma prawo do dysponowania nieruchomością,
  • zaświadczenie, że projektanci należą do regionalnych izb branżowych,
  • dodatkowe pozwolenia i opinie, które są niezbędne m.in. w sytuacji, gdy chcemy wybudować dom na terenie chronionym.

Czy musimy sami dopełnić wszystkich formalności? 

Formalności związanych z budową domu nie trzeba brać na swoje barki. W naszym biurze projektowym dbamy o Państwa komfort i wygodę, oferując kompleksowe usługi, które uwzględniają także uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń.

Wróć

Firma budowlana ■ budowa domów “pod klucz” ■ remonty mieszkań od “A” do “Z” ■ instalacje wod/kan. CO ■ ścianki działowe ■ sufity podwieszane ■ malowanie ■ Śląsk Gliwice Zabrze Knurów